Integrale | Satyananda Yoga

De Integrale Yoga ofwel Bihar en Satyananda Yoga is een yoga-traditie ontwikkeld door Swami Satyananda, die de mens holistisch beschouwt. Het is een volledig yogasysteem dat de oude yogatechnieken verbindt met de nieuwe wetenschappelijke inzichten.

De Bihar Yoga |Satyananda Yoga houdt rekening met alle aspecten van het leven en laat deze bewust worden. Het is de yoga van hoofd, hart en handen, het bevordert een balans tussen lichaam, emoties en geest. Hierdoor kunnen zelf genezende krachten geactiveerd worden, fysieke en psychische aandoeningen kunnen waargenomen en opgelost worden. Bij regelmatig beoefening worden geest en lichaam gestabiliseerd. Daarnaast kan innerlijke rust, het gevoel van vrijheid en innerlijke kracht ervaren worden.

Deze lessen houden lichaamshoudingen en bewegingsvolgen, Yoga Nidra diepteontspanning, ademoefeningen en meditaties in. Een klassieke Hatha Yoga les gebaseerd op traditionele yogaoefeningen. Soms zijn dit soepele, soms krachtige oefeningen die met de adem mee stromen. Je leert in de lessen je lijf en geest kennen om ook in het dagelijkse leven ontspannen te zijn en goed te voelen. Elk niveau is van harte welkom. De lesinhoud wordt individueel aangepast aan jouw behoefte en niveau. De Bihar Yoga | Satyananda Yoga traditie verbind de verschillende yoga’s (Hatha Yoga, Raja Yoga, Kriya Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga} tot een integraal systeem en maakt dit toegankelijk voor iedereen. Duik de diepte van de yoga in!

Bij regelmatig beoefening worden geest en lichaam gestabiliseerd. Daarnaast kan innerlijke rust, het gevoel van vrijheid en innerlijke kracht ervaren worden.

Docenten: Sascha Pfeifer en Ingrid Pladdet

Een les in Satyananda Yoga/Bihar Yoga houdt in:

Asana’s (yoga-houdingen)
zijn yoga-posities die stap voor stap opgebouwd en geleerd worden. Asana’s zijn bewust uitgevoerde houdingen, waarin je je stabiel en comfortabel voelt. Ze worden uitgevoerd in een niet-competitieve sfeer met de nadruk op de bewustmaking van de eigen waarneming.
Asana’s versterken het lichaam, verbeteren de gezondheid en lossen blokkades op.

Pranayama (ademoefeningen)
is de tweede belangrijke component in de Satyananda yoga. Het doel van pranayama is levensenergie (prana) te wekken en deze te harmoniseren. Zo kan de levensenergie weer regelmatig stromen en verspreiden. Pranayama dient om diepe ontspanning te ervaren en emotionele spanning te harmoniseren.
Pranayama begint met de perceptie van de natuurlijke adem en gaat via diepe, rustgevende en ontspannen adem naar meer vitalisatie.

Yoga Nidra (diepteontspanning)
is een diepe ontspanning voor lichaam en geest. Yoga Nidra is een eenvoudige geleide meditatie die liggend wordt beoefend. Ze is vaak de favoriete oefening van yoga studenten. Bij Yoga Nidra gaat het om een systematische ontspanning van alle lagen van het zijn op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. In het moderne leven van vandaag is Yoga Nidra een van de meest waardevolle oefeningen uit de yoga en kan worden omschreven als de essentie van Satyananda Yoga. Zonder veel voorbereiding kan Yoga Nidra door iedereen beoefend worden met als waardevolle effecten: gerichte ontspanning, opwekken van ons creatieve potentieel en verbetering van concentratie en geheugen. Als gevolg hiervan beleef jij nieuw ontwaakte vreugde in het leven en op het werk. Yoga Nidra is de slaap van de yogi’s en betekend bewustzijn in volledige ontspanning.
Yoga Nidra zorgt voor een zalige ervaring waarin het lichaam en geest slapen, maar het bewustzijn wakker blijft.

Meditatie
is een oefening voor het uitbreiden van je eigen bewustzijn en de ontwikkeling van rust, kalmte en concentratie. Meditatie leidt uiteindelijk tot een dieper begrip van onze eigen innerlijke natuur. Meditatie wordt ook gebruikt als een instrument voor het verhogen van concentratie, wilskracht en weerstand tegen stress. Het stelt ons in staat om de ups en downs van het leven te ervaren, zonder hierin te worden meegesleept.
In de Satyananda Yoga worden meditatie technieken systematisch opgebouwd. Meditatie word zó een instrument dat voor iedereen toegankelijk is.

Mantra
Een mantra is een lettergreep, een woord, of woorden uit het Sanskriet. In Satyananda Yoga gebruikt je een mantra om je geest een specifieke oriëntatie te geven, om hem te stimuleren. Het beoefenen van een mantra geeft je innerlijke kracht, optimisme en creativiteit. Zoals een zaadje werkt een mantra op je onderbewustzijn. Je oefent het in het moment dat je geest rustig is. Het best lukt dit in de vroege ochtend, nog voordat je opstaat. Je kan een mantra al herhalen als je nog in bed ligt.
Mantra’s centreren je geest.

Yoga als levensstijl/yogawijsheid en yogafilosofie
Satyananda Yoga bevordert de integratie van yoga in het dagelijks leven, zodat het leven een yogische oriëntering kan krijgen. Het is dus mogelijk om een leven te leiden in harmonie met jezelf en je omgeving. Deel hiervan is ook voor je geest oriëntatie te geven en jezelf te reflecteren. Hierbij blijft je de waarnemer van jezelf zonder oordeel over jezelf en anderen. Door deze niet-oordelende blik leer je veel over jezelf en kan je je leven en gedrag een positieve richting geven. Met het oog op yoga als een levensstijl te oefenen en te leven, worden in de Satyananda Yoga verschillende “yoga capsules” per dag gegeven. Alleen kleine oefeningen met mantra, asana, pranayama, Yoga Nidra, meditatie en zelfreflectie zijn voldoende. Door de dagelijkse praktijk kan je je geest en je gedrag veranderen.
En het beste deel is: leef je leven en je alledaagse leven!

“Yoga gaat niet over zwaailichten in meditatie. Yoga gaat over het leven van alledag.”
Swami Niranjanananda Saraswati


INSPIRATOREN

De wortels van de Satyananda Yoga liggen in Rishikesh (India), waar Swami Sivananda de toepassing van de yoga-filosofie in de praktijk van het dagelijks leven verspreidde. Swami Sivananda was één van de belangrijkste yoga meesters in de 20ste eeuw. Hij zag in de yoga een methode om de problemen van de moderne civilisatie te overwinnen. Hij gaf Swami Satyananda de opdracht om deze methode verder te ontwikkelen en wereldwijd te verspreiden. Zijn publicaties en boeken zijn in vele talen vertaald. Zijn motto was: “love, serve and purify”(heb lief, dien en word zuiver). In de loop van de tijd ontstond zo, wat vandaag wereldwijd bekend staat als Satyananda Yoga.

Swami Satyananda werd geboren in 1923 in het noorden van India, aan de voet van de Himalaya. Op zoek naar een leraar ontmoette hij in 1943 Swami Sivananda. Hij woonde bij hem totdat hij in 1955 zijn school van meditatie en levensgemeenschap (de ashram) verliet. Gedurende deze tijd realiseerde hij de opdracht van zijn leraar, het verder ontwikkelen en verspreiden van de yoga. Hij richtte in 1956 de Internationale Yoga Fellowship Beweging op voor de verspreiding van Satyananda Yoga. In 1963 richtte hij de Bihar School of Yoga op, ter leer van yoga en meditatie, om mensen op hun spirituele weg te helpen. Dit was in het noorden van India (aan de Ganges). Al 20 jaar reisde hij alle continenten af om zijn leringen te verspreiden en schreef meer dan 80 boeken over yoga. In 1987 legde hij de eerste steen van Sivananda Math (een charitatieve instelling ter ondersteuning van kansarmen in India) en de Yoga Research Foundation (voor de wetenschappelijke studie van yoga en meditatie). In 1988 verliet hij de instelling die door hem opgericht waren, gaf zijn hele levenswerk weg en trok zich terug in Rikhia (ten noordoosten van India). Hier wijdde hij zich aan zijn eigen spirituele vorming. Zijn taken heeft hij doorgegeven aan Swami Niranjanananda. Op 5 december 2009 stierf Swami Satyananda, liet zijn lichaam bewust achter, en is overgegaan in Maha Samadhi.

Swami Niranjanananda zet het werk van zijn leraar voort. Zijn, op het dagelijks leven gerichte interpretatie van de yoga disciplines, helpt mensen over de hele wereld zich te ontwikkelen en een yogisch leven te leiden. Geboren in 1960 begon hij op zijn vierde levensjaar zijn spirituele opleiding aan de Bihar School of Yoga. Namens Swami Satyananda bereisde hij vanaf 1971, gedurende 11 jaar, de hele wereld. Hij gaf seminars in yoga, begeleidde het oprichten van vele Satyananda Yoga centra en bestudeerde de behoeften van mensen in verschillende contexten van het leven. In 1983 werd hij teruggeroepen naar India door Swami Satyananda en tot leider van de Bihar School of Yoga benoemd. Sindsdien vertegenwoordigt hij de globale Satyananda Yoga traditie. In 1993 werd hij officieel benoemd tot opvolger van Swami Satyananda., in 1994 richtte hij de Bihar Yoga Bharati op (de eerste Yoga universiteit). Hij is auteur van steeds meer boeken over yoga. In 2010 heeft Swami Niranjan, zoals hij soms wordt genoemd, zijn administratieve functie aan Swami Suryaprakash overgedragen. Swami Niranjan wijdt zijn tijd nu aan het volgen van zijn eigen spirituele praktijk en de ontwikkeling van een nieuwe faciliteit voor de uitgebreide opleiding van yoga-aspiraten van 2012 in Sannyasa Peeth.

Toen Swami Satyananda zich had teruggetrokken in Rikhia gaf hij de leiding van de ashram over aan een heel bijzondere vrouw, Swami Satyasangananda. Ze werd geboren in 1953 in West-Benalen (India). Vanaf haar 22ste levensjaar begeleidde Swami Satsangi, zoals ze liefdevol werd genoemd, hem op zijn talrijke reizen over de hele wereld en werd een geleerd met een diep inzicht in de yogische wetenschappen. Swami Satsangi is nog steeds directeur van Rikhia Peeth, het laatste thuis van Swami Satyananda. Het vestigen en ontwikkelen van Sivananda Math is haar werk. Ze stuurt alle activiteiten van Sivananda Math en werkt onvermoeibaar ter ondersteuning van behoeftige mensen in India. Swami Satsangi is een inspirerend voorbeeld van yoga in de praktijk, ze belichaamt compassie en begrip. Zij dankt haar bijnaam aan de buitengewone satsangs (vraag en antwoord gesprekken) die zij geeft.