Zondagyoga voor volwassenen van 11.00 tot 12.15 uur
Wees van harte welkom voor onze zondagyogales! Een keer per maand ben je welkom voor een zondagyogales voor iedereen!
Omdat het zo leuk is. Noem het maar een super weekendyogales en een kans om het ontspannen gevoel nog even te verlengen.

Volg een leuke les die toegankelijk is voor iedereen! Een keer per maand (en vaak op de laatste zondag van de maand) ben je van harte welkom om van 11.00 tot 12.15 uur in ons stiltepaleis.

Een keer per maand (vaak op de laatste zondag v/d maand) bent u welkom voor een heerlijke zondagyogales met yoga, adem, ontspanning van 11.00 tot 12.15 uur. Kosten: donatie voor het goede doel (denk aan € 10 tot € 15). Graag voorafgaand aanmelden ivm het beperkte aantal deelnemers in de zaal. Docent: wisselend.

Ook dit is yoga – onbaatzuchtig werk en iets doorgeven zonder verwachtingen.

Let ook altijd op eventuele uitval ivm vakantieperiodes.

Data:  zondagen 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni en 29 augustus 2021. Docent: wisselend.

De donaties 2021 gaan aan Atma Seva Trust Rishiskesh. Wij zijn hier in 2019 op visite geweest en hebben gezien welk prachtig werk hier wordt gedaan: Hulp en ondersteuning in gezondheidszorg, welzijn en onderwijs voor kwetsbare, gemarginaliseerde, vrouwen, kinderen en ouderen in Uttarakhand/India Ook dit jaar hebben wij weer een goed doel kunnen vinden waarvan wij persoonlijk weten dat jouw donatie op de juiste plek belandt.
www.atmaseva.co.uk